Fond na podporu športu v nadväznosti na uznesenie správnej rady Fond na podporu športu zo dňa 9. novembra 2023 zverejňuje štvrtú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry pri celkovej finančnej alokácií 17 miliónov eur.

Spolufinancovanie zo strany žiadateľa je vo výzve opätovne nastavené na minimálne 30 percent z celkových oprávnených výdavkov na projekt, pričom vyššie percento znamená viac bodov a väčšiu šancu na úspech.

„Po voľbách do NR SR a v stále silnej polarizácii spoločnosti vnímam ako najdôležitejšiu tému kontinuálne budovanie súdržnosti v našej spoločnosti a i športe. Toto súvisí i s kontinuitou procesov. Sme v správnej rade rôzni ľudia, ale spája nás láska k športu, ktorá smeruje k schopnosti komunikácie a spolupráce. Som preto veľmi rád, že sme po viacmesačnej príprave podľa plánu na novembrovom zasadnutí správnej rady jednohlasne schválili vypísanie tzv. infra výzvy už 4. generácie vrátane kritérii hodnotenia projektov. Od dnes je jej znenie verejné. Nie totiž sľuby, ale konkrétne výsledky v podobe viac ako 250 už podporených infraštruktúrnych projektov po celom Slovensku zo strany fondu v celkovej hodnote viac ako 150 miliónov eur za posledné 3 roky, sú kľúčové. Budovanie dôvery totiž súvisí s výsledkami súťaže pri síce neistote konečného výsledku a zároveň predvídateľnosti súťaž regulujúcich pravidiel. Tie sú od dnes opäť verejné, pričom je možné, že po schválení štátneho rozpočtu na nasledujúci rok a verejne politikmi deklarovanom navýšení finančných prostriedkov pre fond môže prísť k navýšeniu alokácie výzvy do termínu 29.2.2024, do ktorého je možné žiadosti o príspevok podávať,“ povedal Ladislav Križan, predseda správnej rady Fondu na podporu športu.

 

Detaily výzvy, ako aj všetky podstatné informácie pre žiadateľov nájdu záujemcovia na webe fnps.sk v sekcii športová infraštruktúra – aktuálne výzvy.

Je dôležité zdôrazniť, že systém fnps.egrant.sk bude pre záujemcov otvorený v termíne od 1. februára 2024 do 29. februára 2024. Pred 1. februárom 2024 bude systém fnps.egrant.sk otvorený iba na registráciu žiadateľa, avšak bez prístupu do formulára na podávanie žiadostí.

Konzultácie ku výzve adresujte prosím výhradne mailom od 8. januára 2024 na adresu ziadosti.infrastruktura@fnps.sk.

Žiadosť je nutné zaslať bez príloh aj fyzicky najneskôr do 29. februára 2024.

Fond na podporu športu bude priebežne na svojom webovom sídle zverejňovať všetky relevantné informácie týkajúce sa výzvy.

 

Zdroj: Fond na podporu športu