Metodická komisia Slovenského horolezeckého spolku (SHS) JAMES (odborný garant) v spolupráci s Horoškolou SHS JAMES (organizačná zložka) organizujú "Kurz inštruktorov lezenia na umelých stenách".

Informácie ku kurzu:

* Bratislava: 20. - 23. júl 2023 (špeciálna časť odbornej prípravy);

* Prihlasovanie do: 7. júla 2023

* Podrobnosti: https://www.horolezecka-skola-james.sk/horoskola/view/285

* Kurz pozostáva zo špeciálnej a všeobecnej časti odbornej prípravy

* Charakteristika kvalifikácie: https://james.sk/file/metodika/ici.pdf