Organizačný výbor Podtatranskej florbalovej ligy v spolupráci s Florbalovým klubom FOCUS Kežmarok organizuje dlhodobú florbalovú súťaž Podtatranskú florbalovú ligu. Štart je naplánovaný v sobotu 27. októbra 2018.

Pravidlá registrácie mužstva do Podtatranskej florbalovej ligy 2018/2019:

Súťaž sa bude hrať v kežmarskej športovej hale FOCUS+. Hracími dňami budú soboty. Každé mužstvo odohrá v jeden deň dva zápasy. Počet kôl bude určený neskôr podľa počtu prihlásených mužstiev.

Štartovné pre mužstvo je 120 eur + 1 euro za každého hráča. Štartovné za mužstvo je rozdelené do dvoch položiek – 60 € samotné štartovné, 60 € záloha pri prípadných kontumáciách. Tá sa bude na konci ročníka vracať, ak družstvo nebude kontumované! Za kontumáciu je 20 €. Po tretej bude mužstvo vylúčené z aktuálneho ročníka.

Okrem tohto poplatku je mužstvo povinné pred každým zápasom uhradiť 17 eur, ktorý slúži na uhradenie nájmu haly a rozhodcov.

Hrací čas cca 3x15 minút.

Prihláška je podmienená zaplatením štartovného za družstvo. To je potrebné uhradiť do 14. 10. 2018 prevodom na účet 93156652/0900 SLSP/, IBAN SK71 0900 0000 0000 9315 6652. Do poznámky napíšte názov družstva, kvôli identifikácii platby, prípadne po telefonickej dohode 0905 976 862.

Pred začiatkom ročníka sa uskutoční schôdza vedúcich družstiev, na ktorej sa preberie a dohodne celý systém súťaže. Dátum jej konania je priebežne stanovený na 21. 10. 2018.

Do 14. 10. 2018 je potrebné odovzdať (zaslať) i základnú súpisku družstva v počte minimálne 8 hráčov. Štartovné za hráčov na základnej súpiske je potrebné zaplatiť spolu so štartovným za družstvo.

Každý hráč je registrovaný. K súpiske je potrebné priložiť, resp. zaslať na mail doddys7@gmail.com okrem dátumu narodenia i súčasnú fotografiu hráča. U hráčov registrovaných v minulom ročníku fotka nie je potrebná! Ďalšie doplnenie hráčov do súpisky bude možné samozrejme i počas sezóny stále do utorka pred sobotou, v ktorej chce hráč za družstvo nastúpiť.

Začiatok súťaže je plánovaný na 27. október 2018, resp. podľa dohody mužstiev. Koniec súťaže je naplánovaný najneskôr do apríla 2019.

Hráči, ktorí si chcú zahrať každý víkend florbal majú tak optimálnu možnosť. Veríme, že ponuka osloví florbalové partie v regióne, ktoré využijú hrať pravidelne svoju obľúbenú hru.

Bližšie informácie o súťaži: Jozef Galajda 0918 070 328, Jozef Dodys Zubal 0905 97 68 62, Pavol Humeník 0915 270 460 (pali.humenikk@gmail.com).